ضعف‌هاي متدولوژيك روستوگرايي در برنامه‌هاي توسعه پهلوي‌دوم

چکيده:
اين پژوهش با بررسي تئوري مراحل رشد والت روستو و برنامه هاي توسعه محمدرضا پهلوي، علل سقوط حكومت پهلوي دوم را به رغم نوسازي هاي اقتصادي و صنعتي بررسي مي نمايد. مقاله حاضر در پي پاسخ به اين سوال است كه با توجه به تاكيد والت روستو بر حصول توسعه، پس از عبور از مراحل پنج گانه رشد اقتصادي و انطباق برنامه هاي توسعه در حكومت پهلوي با اين تئوري، علت ناكامي اين برنامه ها چيست؟ فرضيه اين پژوهش آن است كه: تئوري والت روستو و برنامه هاي عمراني پهلوي دوم، مبتلا به جبرگرايي متدولوژيك و اقتصادزدگي است است. به اين معنا كه ضمن عدم توجه به بسترها و شرايط فرهنگي، جغرافيايي، اجتماعي و… صرفاً تحولات اقتصادي را مد نظر قرار مي دهد.

کليدواژگان:
نوسازي، مدرنيزاسيون، انقلاب اسلامي، برنامه هاي توسعه پهلوي دوم.

 

دانلود اصل مقاله

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *