تحلیل تاثیر ناامنی و بی‌اعتمادی بر شکلگیری خلقیات منفی ایرانیان

چکیده مقاله:

تحلیل رفتارها و خلقیات مردم در جامعه ایران، موضوع بررسی‌ها و مطالعات مختلفی قرار گرفته است. با این وجود به‌نظر می‌ر سد باتوجه به تداوم برخی از جنبه های منفی رفتاری در بین ایرانیان، هم‌چنان انجام مطالعاتی از این دست ضروری می‌باشد. این پژوهش‌ سعی دارد ضمن پرداختن به تیوری جامعه ی کوتاه مدت محمدعلی همایون کاتوزیان، و با توجه به هرم نیازهای مازلو، نهادینه‌ شدن احساس عدم امنیت را عامل اصلی شکل‌گیری بخشی ازخلقیات منفی در میان ایرانیان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل‌ توسعه‌نیافتگی ایران، معرفی نماید. سوال اصلی این پژوهش این است که، علت اصلی به وجود آمدن خلقیات منفی ایرانیان به‌عنوان یکی از موانع اصلی پیشرفت چیست؟ فرضیه ای که در پاسخ‌ به این پرسش مورد آزمون قرار گرفته است، این است که شکل‌گیری بسیاری از رفتارها و خلقیات منفی ایرانیان، معلولاحساس عدم امنیت و فقدان اعتماد متقابل در بین مردم این سرزمین بوده است.

 

فایل اصلی مقاله

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *