رازانی یک گام رو به جلو | سید امیرحسین بنی اشراف

‘رازانی با شعار تحول آمد’ این تیتر بسیاری از مطبوعات و خبرگزاری های استان بعد از خداحافظی پر سر و صدای رضایی بابادی با صندلی استانداری و سخنرانی قاطعانه رازانی در مراسم تودیع و معارفه استاندار کرمانشاه بود.
رازانی با چهره ای مقتدرانه و کاریزماتیک در صحبت های خود ملاک را برای مدیران کارآمدی قرار داد و از سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواست به سرعت گزارشی از وضعیت استان به او ارایه دهند.
او قول داد تا هر شش ماه یکبار در باره پیشرفت امور به مردم گزارش دهد و گفت: مدیریت ارشد و مدیران استان مسئول سرنوشت کرمانشاه خواهند بود و همه گذشتگانی که در این سمت قرار داشتند نسبت به وضعیت امروز استان کرمانشاه مسئول هستند.
آنچه در نگاه اول برای عده ای یادآور مدیریت ترک نژاد و نوید بخش پایان همه بگو مگوهای چند روز و چند ماه قبل از آن در باره مدیریت رضایی بابادی بود.
اما از همان روزها زمزمه های هوشمندانه ای شنیده می شد، مبنی بر آنکه این سخنان ناشی از عدم شناخت شرایط و ساکنان کشتی است که رازانی سکانش را به عهده گرفته است و دیر یا زود او نیز گرفتار همان طوفانهایی خواهد شد که بابادی مدتها با آنها دست و پنجه نرم کرد و نهایتاً کنترل از دستش خارج شد.
بخشی از ناکامی ای که بابادی به آن گرفتار شد، فارغ از آنچه به خود او باز می گردد، مربوط به برخی کسانی است که در هر شرایط نقش خود را تخریب می دانند و اگر در این میان خواسته هایشان تامین شود، چند صباحی دست از این کار بر می دارند.
چنانچه شهرداران و استانداران پیشین نیز همواره مورد حمله اینان قرار می گرفتند اما کاری که بابادی و بیشتر معاونت سیاسی او انجام دادند میدان دادن به کسانی بود که کم کم به این دایره افزوده می شدند تا در این میان عنوانی را برای خود فراهم کنند.
پس از رفتن بابادی و آمدن رازانی، ماه ها گذشت، کم کم سر و صداها بلند شد؛ استانداری وارد حواشی همیشگی خود شد و صرف نظر از منتقدان دلسوز، منتقدان مغرض همیشگی دوباره پا به میدان گذاشتند تا گمانه زنی های گروه دوم به واقعیت تبدیل شود تا آنکه نهایتاً صبر رازانی تمام شود و در جلسه شورای برنامه ریزی بیست و دوم خرداد بر مخاطبان بتازد، تا این جملات تیتر برخی رسانه ها برای حمله به استاندار باشد.’رسانه ها و افرادی که الان ما را نقد می کنند چطور در زمان دولت احمدی نژاد «لالمانی» گرفته بودند’.
رازانی در بخشی از صحبت های خود گفت:’ منتقدان خدمات دولت را طی سه سال گذشته در نظر نمی گیرند، در حالی که آنچه طی این مدت در سطح ملی و طی دوران انتصاب من در سمت استاندار انجام شده بر همگان روشن است’.
برخلاف آنچه عده ای می پندارند، این اظهارات تند رازانی را نمی توان، عکس العملی احساسی و تند و مقدمه یک عقب نشینی دانست. چنین به نظر می رسد رازانی پس از ماه ها با ماهیت و جنس حملات آشنا شده و اکنون در حال بررسی شرایط و تدارک شرایطی برای پاکسازی حلقه تخریبگرانی است که در طول سال های گذشته افزایش یافته و در زمان بابادی به اوج رسیدند.
آن دسته از تخریب گرانی که عادت کرده اند با گرفتن امتیازی مدتی سکوت کنند یا در برابر به دست نیاوردن امتیازی که حق خود می دانسته اند، حمله می کنند.
برچیدن چنین بساطی و پیش گرفتن «موازنه منفی» نیروهای مدعی مغرض در برابر «موازنه مثبت» که از سوی استاندار سابق پیش گرفته شده بود، نه تنها جا را برای منتقدان واقعی تنگ نمی کند، بلکه با این پاکسازی، بستری مناسب را برای شنیده شدن صدای دلسوزان استان فراهم کند و این مهم مستلزم یاری شخصیت ها و رسانه هایی است که آنها نیز از این شرایط به ستوه آمده اند.

هفته نامه آوای کرمانشاه: ۱ تیر ۱۳۹۵
لینک مطلب در ایرنا: http://www.irna.ir/fa/News/82127711/

ارسال دیدگاه

Spam Protection by WP-SpamFree